Responsabil tehnic

cu executia

Emesan, este atestat pentru desfasurarea activitatii de responsabil tehnic cu executia pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale in domeniile 351; 26; 2651; 27; 70 si 71.Responsabil Tehnic Emesan

Atestarea este emisa conform Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 , aprobata cu modificarile prin legea 440/2002, respectiv Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1632/2011.04.2007.